Biologiset tutkimukset - referenssit

Ahma ympäristö Oy:n viimeaikaisia referenssejä biologisista tutkimuksista ovat mm. seuraavat:

Ympäristö- ja perustilaselvitykset

Fingrid Oy, Kantaverkon 2x110 kilovoltin voimajohdon uusiminen välillä Koria–Yllikkälä, ympäristöselvitys, 2014

Kangastuuli Oy, Kangastuulen tuulivoimahanke Siikajoki, perustilaselvitykset (kasvillisuus- ja luontotyyppikartoitukset, linnustoselvitykset, lepakko, liito-orava, viitasammakko) 2012-2014

Tuulikolmio Oy, Palkisvaara-Kannusvaaran tuulivoimahanke (Sodankylä, Savukoski, Pelkosenniemi), linnustoselvitys, 2011-2013

AA Sakatti Mining Oy, Kasvillisuus- ja luontotyyppiselvitykset Keski-Lapissa, 2014

Belvedere Mining Oy, Kopsan kaivoksen perustilaselvitys (saukko, lepakot, viitasammakko, liito-orava), 2013

Sotkamo Silver Oy, perustilaselvitykset (pohjaeläimet ja kalatalous), 2014-

Vapo Oy, 16 suon luontoselvitykset ja 17 suon suojelullisesti arvokkaan lajiston esiintyvyyden arviointi, 2013

Rovaniemen kaupunki, Ounasvaaran lepakkoselvitys, 2014

Northland Resources Inc. Äkäsjoen vesistön raakkuselvitys, 2011

Tuulikolmio Oy, Palkisvaara-Kannusvaara tuulipuistohankkeen sähkönsiirtoreitin viitasammakkoselvitys, 2013

Gold Fields Arctic Platinum Oy. Suhangon kaivoshankkeen saukkoselvitykset, 2010 ja 2012 (laajennusalue)


Natura-arvioinnit

Lapin Verkonrakennus Oy, Karesuvanto-Kilpisjärvi sähkölinjan Natura-arviointi, 2014-2015

AA Sakatti Mining Oy, Viiankiaavan kaivoslain mukaisten malminetsintälupien Natura-arviointi, 2009-

Lemmikäinen Oy/Suomen Maa ja Kivi Oy, Maa-ainesoton vaikutukset Pinsiön-Matalusjokeen ja Kaakkurijärviin, Natura-arviointi, 2013


Biologiset seurannat ja suunnitelmat

Impax Asset Management, Joukhaisselän ja Kuolavaara-Keulakkopään linnustoseuranta, 2014-

Nordic Mines Oy, Biologinen tarkkailu maa-alueilla, 2011-

Lappland Goldminers Oy, Biologinen seuranta pintavesissä, 1996-

SMA Mineral Oy, Kalkkimaan kaivoksen uhanalaisten kasviesiintymien seurantasuunnitelma, 2014

Lapin ELY-keskus, Raudanjoen Mustakosken-Saarikosken kutualuekunnostussuunnitelma, 2014

Kemin kaupunki, Männynneulasten rikkipitoisuus- ja vauriotutkimus Kemissä ja Keminmaassa, 2009

YHTEYSTIEDOT

Sami Hamari
FM, biologia (biologiset tutkimukset)
040 864 1402

Heikki Laitala
FM, biologia, hydrobiologia (kalataloudelliset tutkimukset)
040 637 0846


Biologiset tutkimukset