Ladattavat lomakkeet

Näytelähetteet

Jätevedet
PDF

Talousvedet
PDF

Kaivovedet
PDF

Uima-allasvedet
PDF

Uimarantavedet
PDF


Orgaaninen
PDF

Vesistövedet
PDF


Näytteenotto-ohjeet

Jätevedet
PDF

Uimavedet
PDF

Maanäytteet
PDF

Vesistövedet
PDF

Talous- ja kaivovedet
PDF


YHTEYSTIEDOT

Ilkka Välimäki
toimialapäällikkö
044 256 3322

Tarja Olli
laatupäällikkö
044 363 6614

Anne Tolppi
laboratorioesimies, Rovaniemi
040 646 2111

Sanna Välimäki
laboratorioesimies, Oulu
044 588 5263

Katariina Siltala
laboratorioesimies, Seinäjoki
040 707 4044


Laboratorio


Analyysipalvelut:
Vesinäytteet
Kiinteät ympäristönäytteet
Kiinteät polttoaineet
Hyötykäyttö ja kaatopaikkakelpoisuus
Maatilatalouden analyysit


Lomakkeet