Ympäristötutkimus - referenssit

Ahma ympäristö Oy:n viimeaikaisia ympäristötutkimuksen toimialan referenssejä ovat mm. seuraavat:

Jätehuolto

Oulun Jätehuolto Oy, Ruskon jätekeskuksen ympäristötarkkailu 2015-

Jätekukko Oy ym., Heinälamminrinteen ja Hepomäen alueen yhteistarkkailu 2012-

HSY, Ämmässuon-Kulmakorven jätteenkäsittelykeskuksen ympäristötarkkailu 2009-

Perhonjoen vesistöalueen kaatopaikkojen yhteistarkkailu 2007-

Napapiirin Residuum Oy, Kuusiselän kaatopaikan ympäristötarkkailu 2005-


Kunnalliset jätevedenpuhdistamot

Oulun Vesi Liikelaitos, Taskilan jätevedenpuhdistamon päästötarkkailu 2013-

Perhonjoen yhteistarkkailun kuormitustarkkailut 2013-

Lapuanjoen yhteistarkkailun kuormitustarkkailut 2010-

Ähtävänjoen, Kruunupyynjoen ja Purmonjoen yhteistarkkailun kuormitustarkkailut 2008-

Kyrönjoen yhteistarkkailun kuormitustarkkailut 2002-

Napapiirin Vesi Liikelaitos, Rovaniemen jätevedenpuhdistamon päästötarkkailu 1987-


Teollisuuden ympäristötarkkailut

Lappland Goldminers Oy, Pahtavaaran kaivoksen ympäristötarkkailut 2008-

SSAB, Raahen tehtaan saniteettijätevesipuhdistamo 2008-

Nordic Mines Oy, Laiva-kaivoksen ympäristötarkkailut 2006-

Profood Oy, Vihannin ruokaperunatehdas 2006-

Atria Oyj /Nurmon tuotantolaitokset 2000-

Altia Oyj / Koskenkorvan laitokset 1990 –


Vesilaitokset

Napapiirin Vesi Liikelaitos, talousvesien käyttö- ja viranomaisvalvonnan näytteenotto- ja analytiikka 2011-

Oulun Vesi Liikelaitos, Talousvesien käyttö- ja viranomaisvalvonnan analytiikka 2009-


Turvetuotanto

Vapo Oy, Läntisen Suomen turvetuotannon tarkkailu Keski-Suomen ja Etelä-Pohjanmaan ELY-keskusten alueilla 2015-

Vaskiluodon Voima Oy, Etelä-Pohjanmaan turvetuotantoalueiden kuormitus- ja vaikutustarkkailut 1987-


Kalankasvatus

Kalajoen kalataloustarkkailu 2013-

PVO-Vesivoima Oy, kalataloustarkkailut 2012-

Oulun edustan merialueen kalataloustarkkailu 2008–2011

Raahen edustan merialueen kalataloustarkkailu 2008-

Kristiinankaupungin-Närpiön-Kaskisten kalankasvatuslaitosten yhteistarkkailu 1983-2013

Kemijärven maksuvelvoitetarkkailu 1997-


Pohjavesi

HSY, Ämmässuon-Kulmakorven jätteenkäsittelykeskuksen ympäristötarkkailu 2009-

Tiehallinto, Kemi-Tornio moottoritien tiesuolauksen vaikutukset pohjavesiin 2003-

Nordic Mines Oy, Laiva-kaivoksen pohjavesitarkkailut 2006-


Vesistön yhteistarkkailut

Raahen edustan merialueen tarkkailu 2008-

Siikajoen yhteistarkkailu 2005-

Tornion-Muonionjoen yhteistarkkailu 1981-

Kyrönjoen yhteistarkkailu 2002-

Lapuanjoen yhteistarkkailu 2010-

Ähtävänjoen, Kruunupyynjoen ja Purmonjoen yhteistarkkailu 2008-

Perhonjoen yhteistarkkailu 2013-


YHTEYSTIEDOT

Kari Kaikkonen
toimialapäällikkö
040 526 2279

Tuomas Väyrynen
näytteenoton kenttäpäällikkö
044 700 8502


Ympäristötutkimus