Ahma ympäristö

Ahma ympäristö Oy är ett miljöundersöknings- och konsultföretag som startade 1977 och har verksamhet över hela Finland. Vi är det bästa valet, då det behövs expertis inom de förfaranden som miljölagstiftning, -forskning eller -kontroll kräver.

Företagets tyngdpunktsområden är miljöundersökningar och miljökonsultering. Vi gör bl.a. miljötillståndsansökningar, bedömningar av miljökonsekvenser (MKB) och av sociala konsekvenser (SKB), utsläpps- och konsekvenskontroller samt biologiska undersökningar inom fiskerinäringen, vattendrag, växtbiologi, fågelbestånd samt andra artgrupper eller enstaka arter.

Grunden för vår verksamhet är hög kvalitet och orubblig yrkeskompetens. Vi följer ledningssystem enligt ISO-standarder (ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001). Vår provtagning och våra laboratorier i Rovaniemi, Uleåborg och Seinäjoki är FINAS-ackrediterade.