Biologiska undersökningar

#

Vi erbjuder och genomför många olika slags biologiska undersökningar. De biologiska undersökningarna är i allmänhet statusutredningar medan planeringen av projekt pågår eller biologiska uppföljningar under driftstiden.

De biologiska undersökningarna omfattar utredningar om fiskenäringen, vattendrag, växtbiologi och ‑ekologi, fågelbestånd samt andra artgrupper och enskilda arter. Under de senaste åren har vi gjort bl.a. utredningar av vegetation och naturtyper, fågelbestånd, fiskbestånd och bottenfauna samt åkergrodor, flygekorrar, fladdermöss, uttrar och sländor Vi erbjuder också bioindikatorundersökningar.

KONTAKTUPPGIFTER

Sami Hamari
FM, biolog (biologiska undersökningar)
+358 40 864 1402

Heikki Laitala
FM, biolog, hydrobiolog (fiskeriekonomiska undersökningar)
+358 40 637 0846


Referenser