Laboratorium

#

Ahma ympäristö Oy:s laboratorium är specialiserat på vatten-, miljö- och bränsleanalyser samt testning av om biprodukter och avfallsmaterial från industrin kan återvinnas och deponeras på avstjälpningsplatser. Dessutom gör vi bl.a. markkarteringar, gödselanalyser för det moderna jordbrukets behov samt barranalyser för att utreda skogens näringstillstånd och gödslingsbehov. Vårt laboratoriums sammanlagda antal prover per år är cirka 110 000 och på dem gör vi årligen närmare 1 100 000 analyser.

Vårt företags laboratorium (T131), som ackrediterats av ackrediteringstjänsten FINAS (SFS-EN ISO/IEC 17025:2005), finns i Rovaniemi, Uleåborg och Seinäjoki. Ackrediteringen omfattar största delen av de analyser som görs i laboratoriet. En förteckning över den verksamheten och de verksamhetsställen som ingår i det ackrediterade kompetensområdet sänds på begäran / kan ses på ackrediteringstjänsten FINAS webbplats www.finas.fi (T131). Laboratoriet har dessutom av Livsmedelssäkerhetsverket (EVIRA) beviljat godkännande enligt hälsoskyddslagen (763/1994) att utföra undersökningar av hushållsvatten enligt SHM:s förordningar 461/2000, 401/2001 och 442/2014.

Våra metoder är baserade på de internationella standarderna SFS-EN, ISO, ASTM, EPA, CEN eller på annat sätt allmänt godkända metoder. Jämsides med rutinmetoder kan våra laboratorier också göra mera krävande analyser som förutsätter metodutveckling. Inom den här sektorn pågår nära samarbete med bl.a. högskolorna och industrin.

KONTAKTUPPGIFTER

Ilkka Välimäki
branschchef
+358 44 256 3322

Tarja Olli
kvalitetschef
+358 44 363 6614

Anne Tolppi
laboratorieförman, Rovaniemi
+358 40 646 2111

Sanna Välimäki
laboratorieförman, Uleåborg
+358 44 588 5263

Katariina Siltala
laboratorieförman, Seinäjoki
+358 40 707 4044


Analystjänster:
Vattenprover
Fasta miljöprover
Fasta bränslen
Återvinning och deponerbarhet
Analyser för jordbruk
Barranalyser