Miljökonsultering

#

Ahma ympäristö Oy:s verksamhet inom miljökonsultering erbjuder mångsidiga tjänster för behoven bland aktörer inom industri, företag och offentliga sektorn. Vi har utfört uppdrag inom miljökonsultering inom bl.a. gruv- och energiindustrin från planeringsstadiet till eftervården.

Vår personal bestående av yrkesfolk inom olika vetenskapsområden erbjuder expertis för de olika förfaranden som krävs i miljölagstiftningen. I vårt serviceutbud ingår Naturabedömningar, miljökonsekvensbedömningar (MKB) och sociala konsekvensbedömningar (SKB) samt värderingar av miljörisker.

Vi bereder också olika tillståndsansökningar såsom ansökningar om miljö- och vattentillstånd, som ofta också omfattar planeringsuppdrag inom miljöteknik och infrastruktur. Vi utarbetar också kontrollprogram och undersökningsplaner.

Dessutom planerar vi återvinning av biprodukter samt hjälper till med därtill hörande undersökningar och tillstånd/anmälningsförfaranden.


KONTAKTUPPGIFTER

Tiina Härmä
branschchef
+358 44 700 8508


Referenser